Vận tải hàng không thường được ưa chuộng trong trường hợp nào?

19/10/2022

Vận tải hàng không thường được ưa chuộng trong những trường hợp cần giao hàng gấp, hoặc khi hàng hóa có giá trị cao. Hàng hóa nhạy cảm với thời gian, như hàng thực phẩm tươi sống, cũng thường được vận chuyển bằng đường hàng không.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan