Tại sao vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thường phù hợp với hàng hóa lớn, nặng?

19/10/2022

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thường phù hợp với hàng hóa lớn và nặng vì tàu biển có khả năng chứa được lượng hàng lớn và chịu được trọng lượng cao. Đường biển cũng thường phù hợp cho các khoảng cách xa, giúp tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng đường hàng không.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan