Hệ thống GPS trong vận chuyển hàng hóa có tác dụng gì?

19/10/2022

Hệ thống GPS (Global Positioning System) giúp theo dõi và xác định vị trí chính xác của phương tiện vận chuyển hàng hóa. Điều này giúp quản lý và theo dõi lộ trình, giảm thiểu thời gian mất mát và cải thiện khả năng dự báo thời gian giao hàng.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan