Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

19/10/2022

Quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management) là quá trình quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến việc di chuyển hàng hóa từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Điều này bao gồm lập kế hoạch, theo dõi, kiểm soát và tối ưu hóa quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan