Thủ tục hải quan trong vận chuyển hàng hóa là gì?

19/10/2022

Thủ tục hải quan là các quy trình và thủ tục pháp lý cần thiết để kiểm soát và xử lý hàng hóa khi chúng vượt qua biên giới quốc gia. Điều này bao gồm khai báo hàng hóa, kiểm tra an ninh và thanh toán các khoản thuế và lệ phí liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan